Typen opgaven

Op deze pagina wordt een breed scala aan onderwerpen uit het wiskunde-onderwijs getoond in combinatie met RESOLF. De oplossing kan worden getoond door op "Einstein" te klikken. Eerst even zelf proberen is natuurlijk wel de uitdaging


Som

Plaats de speelwaarden dusdanig in de knopen zodat de som gelijk is aan de veldwaarde.

Produkt

Plaats de speelwaarden dusdanig in de knopen zodat het produkt gelijk is aan de veldwaarde.

SomProdukt

Plaats de speelwaarden dusdanig in de knopen zodat de som of het het produkt gelijk is aan de veldwaarde.

Functie

Plaats de speelcoördinaten dusdanig in de knopen zodat ze voldoen aan de vergelijking in het veld.


1. Natuurlijke getallen

2. Gehele getallen

2b. Gehele getallen

2c. Gehele getallen

3. Rationale getallen (breuken)

4. Kommagetallen

5. Metrisch stelsel

6. Metrisch stelsel (2)

7. Rekenen met variabelen

7B. Rekenen met variabelen

7C. Rekenen met variabelen

7D. Rekenen met variabelen

Quotes

De Nieuwe School, Edam, november 2014.

Ik vond het een leuke ervaring en een welkome aanvulling van de les. De kinderen vonden het erg leuk en (zelfs) leerzaam. Sommige leerlingen vonden het wel moeilijk. Het spel sluit aan bij de verschillende niveaus. De werkvorm om het spel in groepjes te spelen is leuk. Ze kunnen dan samenwerken. Ik denk dat RESOLF hun nieuwsgierigheid prikkelde en dat ze daardoor gemotiveerd raakten om het spel te spelen. Het daagt ze uit. Het spel geeft ze succeservaringen, waardoor ze snel verder wilden naar de volgende opgave.

Ik vind het een origineel en eigentijds rekenmiddel, zeker ook omdat het niveau steeds kan worden aangepast en daardoor geschikt is om te differentiëren in de klas.

Hilde Ruiter, de Nieuwe School (groepsleidster groep 5&6)

8. Logaritmen & exponenten

9. Machten (wortels & kwadraten)

9B. Machten (wortels & kwadraten)

10. Functies

10B. Functies

10C. Functies

11. Vector rekenen

12. Goniometrie

13. Differentiëren & integreren

14. Modulo rekenen

15. Complexe getallen