Spelend en ontdekkend leren rekenen

RESOLF is leermateriaal dat leerlingen op alle niveau's in het basis- en voortgezet onderwijs aanzet tot "spelenderwijs" automatiseren van reken- en algebraïsche vaardigheden door al rekenend een puzzel op te lossen.

Het bordspel kan uitstekend als werkvorm ingezet worden. Het bevordert samenwerken door leerlingen uit te dagen gezamenlijk puzzels op te lossen.

Als gratis app is RESOLF een prima breinbreker voor de denksporter en cijferpuzzelaar. Het spel RESOLF maakt gebruik van getallen, variabelen, reken- en algebraïsche bewerkingen en van vergelijkingen met coördinaten. Graag vertellen wij u op deze website meer over RESOLF

Om naast de rekenkundige mogelijkheden een indruk te krijgen van de wiskundige mogelijkheden van het spel kunt u terecht op de voorbeelden pagina: Klik hier voor meer voorbeelden...

RESOLF APP Get it on Google Play

Natuurlijk is er naast het bordspel ook een digitale versie van RESOLF, zodat u op uw gemak kan puzzelen met de getallen op de iPhone/iPad of Android mobiel (bv Samsung). De app is voorzien van moeilijkheidsniveau's, rekendomeinen zoals rekenen met breuken, wortels, logaritmen, functies en andere... nieuwe en uitdagende graafvormen, score- en achivement systeem, oplostijd en (eventuele) hulplijnen als hint en rekenmachine.

Hoe het werkt


Het principe van het spel is een grote driehoek opgebouwd uit twee kleinere driehoeken en een ruit. Binnen deze figuren komen veldwaarden te liggen. Daarnaast krijgt de speler de beschikking over 6 speelwaarden. De speelwaarden dienen zodanig geplaatst te worden dat zij door optelling en / of vermenigvuldiging tot de gewenste veldwaarden leiden.

Het concept is eenvoudig, de oplossing vinden is écht puzzelen! RESOLF zorgt voor de opgaven, de oplossingen mag je zelf "uitdokteren".

Visie

Onderwijs

Leren is een actief proces, hierin speelt motivatie een sleutelrol. Uit de praktijk blijkt dat leerlingen spelenderwijs het beste leren. Vaardigheden als het optellen of vermenigvuldigen van getallen is niet alleen handig, maar deze parate kennis vormt het fundament voor het vinden en ontdekken van verbanden. Kennis is niet statisch maar wendbaar. Oefening leidt tot automatiseren (inslijpen) en memoriseren van reken- en wiskundige feiten.

Het spel nodigt uit om te combineren met getallen / variabelen, logisch te leren redeneren en een mogelijke oplossingsstrategie te bedenken. Met andere woorden: het oplossend vermogen en de creatieve geest worden aangesproken. RESOLF draagt op een prettige en motiverende manier bij aan de rekenkundige en wiskundige vaardigheden en de ontwikkeling van leerlingen.

Toepassingen van het spel: eenvoudige optel- en vermenigvuldig opgaven met natuurlijke getallen tot meer ingewikkelde onderdelen uit de wiskunde zoals: rationale getallen (breuken), reële getallen, variabelen (algebraïsche vaardigheden), logaritmen & exponenten, machten (wortels en kwadraten), functies en coördinaten (lineaire-, n-de graads-, logaritmische, machts-, goniometrische, gebroken functies, parametervoorstellingen), vector rekening, goniometrie, differentiëren & integreren, modulo rekenen, complexe getallen, binaire getallen, andere getal stelsels, metrisch stelsel. Het spel kan gebruikt worden ter ondersteuning van rekenvaardigheden in het basisonderwijs tot en met wiskundige vaardigheden in het voortgezet onderwijs.

Lees verder...

Quotes

Don Bosco College, Volendam, december 2014.

Het spel RESOLF is een prachtig middel om bij leerlingen periodiek, gewenste parate kennis in te slijten en paraat te houden. Speel dit spel 2x per maand en de leerlingen zullen ten alle tijden van elk wiskunde-onderwerp de "regeltjes" kunnen opdreunen en vooral ook toepassen. Het spel daagt leerlingen uit. Spelenderwijs zien we leerlingen allerlei strategieën uitproberen teneinde oplossingen sneller te vinden. Het is ook erg leuk te zien hoe goed er samen wordt gewerkt in de tweetallen en hoe snel, simpelweg door het spelen van het spel, de mindere de gelijke wordt van de meerdere.

Waarachtig een spel met heel veel mogelijkheden. Zelfs misschien buiten de Wiskunde!.....

drs. J.T.V. Keizer (41 jaar werkzaam als docent wiskunde in het voortgezet onderwijs, Don Bosco College in Volendam)

O.B.S. de Piramide, Edam, okober 2014.

RESOLF is aangepast voor kleuters en ik heb de juniorversie uitgeprobeerd in mijn kleuterklas met voornamelijk de oudste kleuters (5 en 6 jarigen). De kinderen zijn vooral handelend bezig met hoeveelheden (belangrijk in deze leeftijdsfase) en proberen samen de opgaven op te lossen (coöperatief leren). Opvallend was dat de kinderen die interesse hebben in rekenen het spel heel leuk vonden om te spelen. Door het spel wordt er flink geappelleerd aan het denkniveau van de kinderen. Voor mij was het interessant om te zien dat kinderen op verschillende manieren aan het rekenen zijn en van elkaar veel leren omdat ze samen uit de opgaven moeten komen.

Een super goed uitgedacht rekenspel voor alle leeftijden!

Mia Bouwes (leerkracht van groep 1 & 2 van O.B.S. de Piramide in Edam)

Online spelen

Plaats de speelwaarden dusdanig in de knopen zodat de som gelijk is aan de veldwaarde.

Plaats de speelwaarden dusdanig in de knopen zodat het produkt gelijk is aan de veldwaarde.

Plaats de speelcoördinaten dusdanig in de knopen zodat ze voldoen aan de vergelijking in het veld.

Schuif de speelstenen met de muis of je vinger op de juiste plaats. Succes!

Nieuws

Geen nieuws :(