Opdrachten

Op deze pagina kunt u voor tal van reken- en wiskundige onderwerpen bestanden met opgaven downloaden. De bestanden worden in twee formaten aangeleverd:

- PPTX (Powerpoint® voor op het digiboard) en
- PDF (om eventueel te printen)

RESOLF vraagt u vriendelijk bewust met het printen van opgavenboekjes om te gaan. Als het mogelijk is het digiboard te gebruiken of de opgaven op een whiteboard (of traditioneel schoolbord) over te nemen dan heeft dat onze voorkeur.