Recensies

Amsterdam, januari 2017.

Ervaring met RESOLF. Resolf is mooi verrijkingsmateriaal voor rekenen wat behoorlijk oploopt in moeilijkheidsgraad. Je kunt het eenmalig of structureel inzetten en leerlingen ook uitdagen om zelf opdrachten te maken. Het geeft een dieper inzicht in de materie en kinderen vinden het heel leuk om mee te werken. Het materiaal is degelijk en duurzaam.

Fanny Cattenstart (Grip op talent)

IJburgcollege Amsterdam, november 2017.

Sinds een half jaar gebruik ik het spel Resolf in mijn lessen wiskunde aan de eerste- en tweedeklas van uiteenlopende niveaus, vmbo-kader tot en met vwo. Tot mijn grote eer heeft Rolf een gastles verzorgd in mijn eerste les met Resolf. De spelregels van Resolf zijn eenvoudig uit te leggen, waardoor leerlingen snel aan de slag kunnen. Doordat het basisspel uit eenvoudige berekeningen bestaat worden leerlingen gestimuleerd om eenvoudige berekeningen uit het hoofd te doen. Hierdoor wordt rekenvaardigheid getraind op een zeer intuïtieve manier. Bovendien weet het spel in korte tijd een succeservaring te creëren. Iets wat leerlingen van alle niveaus goed kunnen gebruiken! Het spel kent ook vele rekenvariaties (breuken, negatieve getallen, wortel getallen en verschillende functies), zodat ook de leerlingen die meer behoefte hebben aan uitdaging willen aan hun trekken komen. Een reactie van een leerling tijdens een les Resolf: "Kijk meester, dit vinden we nou een leuk spel om tijdens de les te doen!" Ik gebruik het spel tot op heden om even, ongeveer 20 minuten, met rekenvaardigheid bezig te zijn. Leerlingen vinden het geweldig!

Samuel Thewessen, wiskunde docent IJburg College in Amsterdam

De Nieuwe Wereld, Purmerend, 15 november 2016

Het rekenspel RESOLF werd heel enthousiast ontvangen in mijn groep 6. We hadden groepjes van drie leerlingen per speelbord verdeeld. Via de site had Rolf het principe uitgelegd. Eigenlijk hadden de kinderen meteen de andere rekenvarianten door. De eenvoud van het spel geeft het spel kracht. De kinderen waren lekker aan het rekenen en coöperatief bezig. Ze wilden echt gezamenlijk de puzzel oplossen. Ze stelden betrokken vragen en vonden het net als ik geweldig. Het spel is een goede manier om rekenkundige vaardigheden spelenderwijs te automatiseren. Bovendien kan het eenvoudig aangepast worden op elk niveau. In het kader van passend onderwijs is het spel RESOLF een handig instrument. Zoals ik op de site zag kan het doorgezet worden naar het v.o. voor wiskundige vaardigheden. Ik (en de kinderen) wensen RESOLF veel succes!

Richelle Vleerlaag Groepleidster groep 6 o.b.s. De Nieuwe Wereld Purmerend

HB020, Amsterdam, december 2016.

Ik heb kennisgemaakt met het spel RESOLF tijdens een spelmiddag van HB020. Dit is een spelmiddag voor hoogbegaafde kinderen die op de basisschool zitten. Rolf heeft toen een workshop gegeven aan kinderen. Het was al snel duidelijk dat kinderen enthousiast waren over RESOLF. Het spelbord en het puzzelelement zijn heel aantrekkelijk voor kinderen. Het houdt de aandacht van de kinderen vast, want zij willen de puzzel oplossen. Door met de schijven uit te proberen is dit een mooi middel om te leren dat fouten maken mag. Dit spel nodigt kinderen uit om, te onderzoeken, door te zetten en creatief naar een oplossing te zoeken. Het maakt rekenen leuk! Zelf heb ik een zoon van 7 die het automatiseren nog niet onder de knie heeft. Sommen op papier spreken hem niet zo aan. Rolf gaf aan dat dit spel bij uitstek geschikt is voor het leren automatiseren. Wij hebben dit thuis geprobeerd en mijn zoon kon nu heel snel de sommen maken. En hij vond rekenen ineens leuk en wilde nog meer sommen! RESOLF laat zien dat rekenen niet moeilijk is. Het mooie van dit spel vind ik dat je het voor verschillende rekenfuncties kunt gebruiken. Ik heb Resolf, zowel de website als het spel ook aanbevolen op de school van mijn zoon. Wij zien je graag terug bij een volgende spelmiddag van HB020. Hartelijke groet, Sarah Changoe (HB020)

Sarah Changoe, bestuurslid HB020 (hoogbegaafdheid)

Don Bosco College, Volendam, december 2014.

Het spel RESOLF is een prachtig middel om bij leerlingen periodiek, gewenste parate kennis in te slijten en paraat te houden. Speel dit spel 2x per maand en de leerlingen zullen ten alle tijden van elk wiskunde-onderwerp de "regeltjes" kunnen opdreunen en vooral ook toepassen. Het spel daagt leerlingen uit. Spelenderwijs zien we leerlingen allerlei strategieën uitproberen teneinde oplossingen sneller te vinden. Het is ook erg leuk te zien hoe goed er samen wordt gewerkt in de tweetallen en hoe snel, simpelweg door het spelen van het spel, de mindere de gelijke wordt van de meerdere.

Waarachtig een spel met heel veel mogelijkheden. Zelfs misschien buiten de Wiskunde!.....

drs. J.T.V. Keizer (41 jaar werkzaam als docent wiskunde in het voortgezet onderwijs, Don Bosco College in Volendam)

O.B.S. de Piramide, Edam, okober 2014.

RESOLF is aangepast voor kleuters en ik heb de juniorversie uitgeprobeerd in mijn kleuterklas met voornamelijk de oudste kleuters (5 en 6 jarigen). De kinderen zijn vooral handelend bezig met hoeveelheden (belangrijk in deze leeftijdsfase) en proberen samen de opgaven op te lossen (coöperatief leren). Opvallend was dat de kinderen die interesse hebben in rekenen het spel heel leuk vonden om te spelen. Door het spel wordt er flink geappelleerd aan het denkniveau van de kinderen. Voor mij was het interessant om te zien dat kinderen op verschillende manieren aan het rekenen zijn en van elkaar veel leren omdat ze samen uit de opgaven moeten komen.

Een super goed uitgedacht rekenspel voor alle leeftijden!

Mia Bouwes (leerkracht van groep 1 & 2 van O.B.S. de Piramide in Edam)

Universiteit Utrecht, mei 2014.

Als ik me focus op het gepresenteerde spel dan kan ik daar het volgende over duiden: Concreet materiaal vinden kinderen met dyscalculie fijn, zeker als de link met abstracte notaties wordt gelegd. Het spel is eenvoudig uit te breiden in complexiteit en moeilijkheidsgraad en heeft een flexibel karakter. Dat betekent wel dat de volwassene die het spel begeleidt goed op de hoogte moet zijn van de rekenkennis en -kunde van het kind met wie het spel gespeeld wordt.
Het materiaal leent zich goed om het automatiseren en memoriseren van rekenfeiten te bevorderen/stimuleren.
Met behulp van het spel kan zichtbaar worden wat het probleem voor het kind is, bijvoorbeeld het niet kunnen doorgronden van het positioneel getallenstelsel.
Het spel leent zich, afhankelijk van het kennisniveau van het kind, voor een brede toepassing, zowel voor het optellen (en impliciet ook aftrekken) als vermenigvuldigen (en impliciet ook delen). Het kan op enig later moment ook gebruikt worden voor oefenen met negatieve getallen, breuken, kommagetallen, wortels, kwadraten, logaritmen et cetera. Dit laatste is evenwel sterk afhankelijk van het niveau dat het kind met dyscalculie bereikt.
Het spel kent mogelijkheden tot succeservaring, die van belang is om faalangst te reduceren. Indien het niveau te hoog ligt kan gemakkelijk naar een eenvoudiger niveau worden overgegaan.
Het materiaal lijkt ook voor kinderen die goed kunnen rekenen (begaafde rekenaars) additioneel, zodat het voor differentiatie - ook voor deze groep leerlingen - in de klas gebruikt kan worden.

Prof. Dr. Hans van Luit (Hoogleraar Diagnostiek en behandeling van kinderen met dyscalculie - Universiteit Utrecht)

De Nieuwe School, Edam, mei 2013.

Ik ben groepsleider van groep 8 van basisschool De Nieuwe School in Edam waar de kinderen het spel RESOLF in drietallen hebben gespeeld. Van tevoren heb ik samen met de ontwerper gekeken naar de beginsituatie van de kinderen. We zijn begonnen met een aantal opdrachten waarvan ik dacht dat ze die makkelijk konden oplossen, om daarna te starten met moeilijkere opdrachten. Wat me opviel was dat alle kinderen ontzettend betrokken waren bij het spel. Je zag bij elk kind een onderzoekende houding. Ze zochten echt met z’n drieën naar de oplossing. Het spelelement van dit spel werkte duidelijk heel motiverend, evenals het samenwerkend effect. Dus niet alleen op cognitief gebied, maar ook voor de sociale ontwikkeling is dit spel een prachtig leermiddel.

Ook ‘de beloning’ om na de gevonden oplossing naar een moeilijker level over te stappen was voor elk drietal een aansporing om steeds verder te komen. Het is voor mij als groepsleider dan ook een prachtig motiverend leermiddel om te differentiëren. Voor kinderen die extra herhaling nodig hebben is dit spel te gebruiken als r.t. materiaal. En de goede rekenaars kunnen zelf verschillende ontwerpen bedenken. Kortom, dit spel biedt allerlei mogelijkheden om in te zetten in het basisonderwijs!

Andre Oudejans, groepsleider van groep 8 van De Nieuwe School

De Nieuwe School, Edam, november 2014.

Ik vond het een leuke ervaring en een welkome aanvulling van de les. De kinderen vonden het erg leuk en (zelfs) leerzaam. Sommige leerlingen vonden het wel moeilijk. Het spel sluit aan bij de verschillende niveaus. De werkvorm om het spel in groepjes te spelen is leuk. Ze kunnen dan samenwerken. Ik denk dat RESOLF hun nieuwsgierigheid prikkelde en dat ze daardoor gemotiveerd raakten om het spel te spelen. Het daagt ze uit. Het spel geeft ze succeservaringen, waardoor ze snel verder wilden naar de volgende opgave.

Ik vind het een origineel en eigentijds rekenmiddel, zeker ook omdat het niveau steeds kan worden aangepast en daardoor geschikt is om te differentiëren in de klas.

Hilde Ruiter, de Nieuwe School (groepsleidster groep 5&6)

Vessem, juli 2013.

Het reken- wiskunde spel Resolf. Resolf richt zich op de wiskunde in het basis- en voortgezet onderwijs. Een violist moet door een zure appel van vele vingeroefeningen bijten alvorens echte muziek ten gehore te brengen. Hetzelfde geldt voor leerlingen die iets van wiskunde willen begrijpen. Resolf biedt een concreet gereedschap om zich op een creatieve en speelse manier de basis vaardigheden in de wiskunde eigen te maken, zoals het werken met getallen, algebraïsche operaties, meetkundige aspecten van vergelijkingen. Voor docenten is het niet moeilijk specifieke toepassingen te ontwerpen om zodoende leerlingen van verschillend niveau te bereiken. Een prima stuk gereedschap in handen van iedere wiskunde leraar.

Dr. Douwe Overdijk (universitair docent (wiskunde) TU/e)